Rejestracja spółki Limited (spółki z o.o.)

 

 

 

 

Informacje ogólne

 

Zawiązanie spółki Limited wiąże się z koniecznościa jej rejestracji we właściwych urzędach. 

Spółka Limited może zostać zarejestrowana przez A.T.A. TAX LTD online, bez konieczności przyjazdu udziałowców i dyrektorów do Wielkiej Brytanii.

Rejestracja trwa od 1 do 3 dni roboczych i po tym czasie spółka może rozpocząć działalność.

 

Po dokonaniu rejestracji spółki otrzymuje się dokument o nazwie Certificate of Incorporation, który potwierdza, że spółka została zarejestrowana legalnie, wskazuje numer nadany spółce oraz podaje datę rejestracji. 

 

W ciągu 3 miesięcy od daty rejestracji spółka podlega zgłoszeniu do podatku dochodowego od osób prawnych tzw Corporation Tax. 

 

Do zarejestrowania spółki wymagane są następujące informacje:

 

  • nazwa spółki
  • adres spółki 
  • minimum jeden dyrektor
  • minimum jeden udziałowiec 
  • kapitał założycielski spółki 

 

Nazwa spółki

 

Obowiązują określone zasady, co może stanowić nazwę spółki a jakie określenia są wykluczone. 

 

Adres spółki

 

Adresem rejestracyjnym spółki może być adres zamieszkania w Wielkiej Brytanii, lecz powszechna jest praktyka rejestracji spółek korzystając z dzierżawy adresu rejestracyjnego od Biura Rachunkowego. A.T.A. TAX LTD oferuje kilka adresów do wyboru.. 

 

Dyrektor spółki

 

Spółka musi posiadać minimum jednego dyrektora. Dyrektor jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw spółki. Musi mieć minimum 16 lat. 

Dane adresowe dyrektorów są ujawniane w publicznych rejestrach. Dla osób chcących zachować prywatność A.T.A. TAX LTD oferuje usługę zwaną Directors Service Address. Pozwala ona na nieujawnianie prywatnych adresów w publicznych rejestrach

 

Udziałowiec spółki

 

Udziałowcy to innymi słowy właściciele spółki. Wbrew temu, co sugeruje nazwa spółkę Limited może zarejestrować jedna osoba obejmując 100% udziałów. 

 

Przykład

 

Kapitał założycielski spółki składa się z 500 udziałów każdy o wartości 1 GBP co daję łączną wartość kapitału 500 GBP. 

 

Udziałowcami i dyrektorami mogą być Polacy nie posiadający adresu zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii. Udziałowiec może być także dyrektorem.

 

Kapitał założycielski spółki

 

minimalny kapitał spółki Limited wynosci w Wielkiej Brytanii 1 GBP

 

Dokumenty wymagane do rejestracji spółki:

 

  • formularz rejestracyjny spółki 
  • scan dokumentu tożsamości
  • potwierdzenie wpłaty

 

Formularz rejestracyjny

 

Formularz rejestracyjny zawiera wszystkie dane niezbędne do rejestracji spółki. Został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest dostępny w języku polskim. Można go pobrać ze strony internetowej A.T.A. TAX LTD atatax.co.uk lub otrzymać mailem.

 

Scan dokumentu tożsamości

 

Akceptujemy scany dowodu osobistego oraz paszportu. Scan musi być wyraźny. Dowód osobisty należy zeskanować z obu stron a z paszportu stronę ze zdjęciem. 

 

Potwierdzenie wpłaty

 

 

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy A.T.A. TAX LTD w Wielkiej Brytanii w GBP lub w Polsce w PLN wg kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wpłaty. Akceptujemy także płatności poprzez system paypal.