Self-employed (sole trader) - jednoosobowa działalność gospodarcza

Informacje ogólne

 

Jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Wielkiej Brytanii może zarejestrować każda osoba fizyczna posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii. Stałe miejsce zamieszkania jest rozumiane jako przebywanie na terenie określonego kraju dłużej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego. Wówczas stajemy się tzw rezydentami podatkowymi. 

Każdy sole trader podlega rejestracji w Urzędzie Skarbowym (HMRC) i musi przestrzegać określonych reguł w zakresie prowadzenia firmy. 

 

Obowiązki sole trader

 

  • składanie rozliczenia rocznego
  • prowadzenie księgowości
  • zapłata podatku dochodowego oraz składek ubezpieczenia społecznego w przewidzianych przepisami prawa terminie
  • rejestracja VAT po osiągnięciu określonego przychodu
  • rejestracja CIS dla wykonawców lub podwykonawców w branży budowlanej

 

Nazwa firmy

 

Nazwa firmy musi składać się z imienia i nazwiska oraz dobrowolnie z dowolnego określenia nie będącego w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Działalność zarejestrowana w Wielkiej Brytanii a wykonywana w Polsce

 

Przedsiębioraca zarejestrowany w Wielkiej Brytanii może wykonywać  określone rodzaje działalności gospodarczej w każdym kraju UE, w tym także w Polsce pod warunkiem, że pozostaje rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii. W innym przypadku rekomendujemy rejestracje spółki Limited. 

 

Adres

 

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza może zostać zarejestrowana w miejscu zamieszkania przedsiębiorcy. ATA TAX LTD kierując się zasadami etyki zawodowej nie oferuje fikcyjnego zameldowania dla celów rejestracji działalności gospodarczej.