Rejestracja VAT

Informacje ogólne

 

W Wielkiej Brytanii obowiązkowej rejestracji VAT podlegają podmioty, których przychód ze sprzedaży opodatkowanej wyniósł w roku podatkowym minimum 83.000 GBP.*

*Dane na rok podatkowy 2016/17

 

 

Po dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego, Urząd Skarbowy (HMRC) przesyła Cerytikat Rejestracji (Registration Certificate), który określa:

 

 • numer VAT
 • kiedy należy złożyć pierwsza deklarację i dokonać płatności
 • datę, od której podmiot został czynnym podatnikiem

 

Istnieje także możliwość dokonania rejestracji VAT przed osiągnięciem przychodu w wysokości 83.000 GBP. Jest to tak zwana rejestracja dobrowolna. 

 

Rejestracja VAT

 

W Wielkiej Brytanii większość czynności związanych z rejestracją VAT dokonywanych jest online. Jest to dość skomplikowany proces wymagający sporego doświadczenia, szczególnie z uwzględnieniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i usług, dlatego tez rekomendujemy powierzenie tego procesu specjalistom z ATA TAX LTD.

Rejestracji należy obowiązkowo dokonać w ciągu 30 dni od przekroczenia podanego powyżej przychodu. Brak dopełnienia obowiązku zgłoszenia wiąże się z poważnymi karami i sankcjami karno-skarbowymi.

 

Obowiązki wynikające z rejestracji VAT

 

Od daty rejestracji VAT należy:

 

 • naliczać właściwą stawkę VAT
 • przekazywać do HMRC właściwą kwotę VAT
 • składać deklaracje VAT
 • należycie prowadzić i przechowywać deklaracje VAT i dokumenty źródłowe

 

Między złożeniem wniosku o rejestracje a otrzymaniem Certyfikatu Rejestracji

 

W okresie między złożeniem wniosku o rejestracje VAT a otrzymaniem Certyfikatu Rejestracji nie można na fakturach naliczać VAT. Niemniej jednak podmiot jest zobowiązany do odprowadzenia VAT za ten okres. W takim przypadku należy podnieść cenę towaru lub usługi o wartość VAT, w wysokości w jakiej byłby naliczony, gdyby podmiot był czynnym podatnikiem i poinformować klientów z czego taka zmiana wynika. Po otrzymaniu Certyfikatu Rejestracji VAT podmiot, juz jako czynny podatnik, ma prawo do dokonania korekty i naliczenia VAT na fakturach wystawionych w okresie przejściowym.

 

Nabycie opodatkowanych towarów i usług przed dokonaniem rejestracji VAT

 

W Wielkiej Brytanii można zgłosić żadanie zwrotu VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług przed dniem rejestracji VAT z tym zastrzeżeniem, że okres jaki upłynął od daty nabycia nie przekracza:

 

 • 4 lat w przypadku towarów, które na dzień złożenia deklaracji są wciąż w posiadaniu firmy lub posłużyły do wytworzenia innej rzeczy, która jest nadal w posiadaniu firmy
 • 6 miesięcy w przypadku usług

 

Stawki VAT

 

Podstawowa stawka VAT w Wielkiej Brytanii na większość towarów i usług wynosi 20%. 

 

Tak zwana stawka zredukowana w wysokości 5% obowiązuja na niektóre towary i usługi jak np. foteliki samochodowe dla dzieci lub sprzedaż energii dla gospodarstw domowych. 

 

Na większość żywności i ubranka dla dzieci stawka VAT wynosi 0%.

 

Obowiązki informacyjne

 

W ciągu 30 dni należy powiadomić HMRC o wszelkich zmianach dotyczących sytuacji podatnika taki jak m.in:

 

 • zmiana nazwy
 • zmiana adresu prowadzenia firmy
 • zmiana adresu rejestracyjnego
 • zmiana numeru rachunku bankowego

 

 

Przejęcie firmy zarejestrowanej na VAT

 

Podatnik może przekazać firmę będącą czyynym podatnikiem VAT innemu przedsiębiorcy. 

 

O tym fakcie należy niezwłocznie powiadomić HMRC. Co ważne, obowiązek ten spoczywa na obu stronach transakcji. 

 

Zwykle w terminie 3 tygodni HMRC potwierdza otrzymanie zawiadomienia. 

 

 

Wszelkie czynności związane z przekazaniem firmy rekomendujemy powierzyć specjalistom z ATA TAX Ltd.