Payroll i payslip

Informacje ogólne

 

Każdy pracodawca używający systemu PAYE musi wykonywać określone obowiązki każdego miesiąca. Miesiąc podatkowy w Wielkiej Brytanii jest liczony od 6-go do 5-go kolejnego miesiąca. Payroll to lista płac a payslip to potwierdzenie wysokości wynagrodzenia i dokonanych potrącań wręczane pracownikowi w każdym miesiącu. 

 

Obowiązki pracodawcy

 

Podstawowe obowiązki pracodawcy to:

 

  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
  • naliczanie dodatków i potrąceń od wynagrodzenia
  • naliczanie składek ubezpieczenia społecznego
  • sporządzanie payslipów dla każdego pracownika
  • składanie HMRC zeznań podatkowych w zakresie wypłaconych wynagrodzeń oraz pobranych składek

 

Zasiłek chorobowy i macierzyński

 

Pracodawca może także naliczyć pracownikowi:

 

  • Statutory Sick Pay (SSP) - zasiłek chorobowy
  • Statutory maternity (paternity) pay - zasiłek macierzyśnki (tacierzyński)