A.T.A. TAX - Polska Kancelaria Podatkowa

Jesteś zainteresowany? Napisz!

 

Działalność gospodarcza w Polsce i spółka Limited w Wielkiej Brytanii

 

Rozwiązanie to oferuje otwarcie lub kontynuację działalności gospodarczej w Polsce przy jednoczesnej rejestracji spółki typu Limited na terenie Wielkiej Brytanii. 

 

Rozwiązanie to ma wiele zalet:

  • Pozwala dalej prowadzić działalność w Polsce osobom, które nie maja możliwości całkowitego przeniesienia firmy do Wielkiej Brytanii między innymi ze względu na leasing, kredyt, chęć opłacania składki zdrowotnej ubezpieczenia społecznego w Polsce
  • Przynosi wymierne oszczędności w wysokości opłacanego podatku dochodowego
  • Daje możliwość korzystania z brytyjskiego systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  • Oferuje ogromną stabilizację podatkową
  • Zapewnia prestiż w kontaktach biznesowych na rynku międzynarodowym

 

 

Jak to działa w praktyce?

 

Zaczynamy od analizy Twojej obecnej sytuacji finansowo-podatkowej. Oceniamy możliwości i sugerujemy rozwiązania. Już na tym etapie wskazujemy jakie oszczędności możesz poczynić. Przygotujemy też zestaw niezbędnych dokumentów.

 

 

 

 

 

 

W oparciu o otrzymane wcześniej dokumenty rejestrujemy spółkę Limited na terenie Wielkiej Brytanii oraz polską działalność gospodarczą. 

Przygotowujemy wszystkie niezbędne umowy, które będą dotyczyły współpracy pomiędzy polska działalnością gospodarczą a angielską spółka limited. Należy pamiętać, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia podatkowego, że chociaż udziałowcem w spółce limited oraz polskim przedsiębiorcą jest to sama osoba, to podmioty te mają odrębną osobowość prawną, a co się z tym wiąże są i muszą przez Urzędy Skarbowe być traktowane niezależnie od siebie.

 

 

 

W oparciu o nasz model optymalizacji podatkowej można prowadzić firmy usługowe, produkcyjne, handlowe między innymi w branży budowlanej, medycznej, transportowej, informatycznej, sprzedaży przez internet. 

Po zakończeniu roku podatkowego zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii dokonamy wszelkich rozliczeń oraz złożymy deklaracje roczne. Dla polskiej działalności gospodarczej przygotujemy odpowiednie PITy a dla angielskiej spółki sporządzimy bilans, rachunek zysków i strat oraz przekażemy właściwym instytucjom (HMRC i Companies House) odpowiednie sprawozdania. 

Napisz i uzyskaj więcej szczegółów

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.